TÀI NGUYÊN
 • TT 27 QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
  | Trường Tiểu Học An Hòa Thịnh | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TT 13 QUY ĐỊNH VỀ CSVC TRƯỜNG MN, PHỔ THÔNG
  | Trường Tiểu Học An Hòa Thịnh | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GD, XÓA MÙ CHỮ BAN HÀNH THEO TT07
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 239 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN BAN HÀNH THEO TT 28
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 36
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG ĐƯỢC BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 14
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 231 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHUẨN GV TIỂU HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH 14 CỦA BỘ GD&ĐT
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CSGD VÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 17
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 41
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 212 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu giảm tải
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 262 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Một số VB quan trọng
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 281 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 244 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 93

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA THỊNH
Địa  chỉ: Thôn Trung Mỹ, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Email: tieuhocanhoathinh@gmail.com. ĐT liên hệ: 0904 059 607.